гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
За вас зрелостници

- Рейтингова система на висшите училища в България


- Държавни зрелостни изпити

- Държавни квалификационни изпити


КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2016

Прием на заявления в Петрич и Благоевград за кандидатстудентски изпити 2016 г., участие в класиране с оценка от предварителен изпит или матура (ДЗИ)


ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ” - БЛАГОЕВГАРАД

Правно-исторически факултет

Професионално направление История и археология ОКС бакалавър