гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Директор

инж. Светла Николова Данаилова

ОБРАЗОВАНИЕ: висше

- Инженер по електроника, учител по професионална подготовка, ТУ- София /ВМЕИ “В. И. Ленин”/

- Учител по информатика и информационни технологии, ЮЗУ „Н.Рилски“, гр. Благоевград

V пкс

ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА:
От 2004г.- Директор на ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”-гр. Петрич
1994-2004г. Помощник –директор по УВД в ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”
1993-1994 г. Учител в ПГИТ “Проф. д-р Асен Златаров”
1991-1993 г. Свободна професия
1982-1991 г. Инженер-конструктор в Приборостроителен комбинат-гр. Петрич
1980-1982 г. Учител в ТМЕТ “Ю. Гагарин “-гр. Петрич

ПРЕМИНАТИ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЕКТИ:
Лидерство и мениджмънт по проект на НИОД в LSIS –Лондон Х, 2009 г.
Следдипломна квалификация - Автономен университет Мадрид , “Подобряване на управленските умения на кадри от образованието”, м. април-м. ноември, 2009 г.
Качество и квалификация на персонала- Bell International Кембридж , 2010 г. „Усъвършенстване на системата на инспектиране“, 2013 г. и др

Член та УС на Асоциацията на училищата по хотелиерство и ресторантьорство, на контролната комисия на СРСНПБ, секретар на областната организация на СРСНПБ.

Удостоена през 2009 година с почетното отличие “ Неофит Рилски” на МОН за дългогодишна и цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета

Заместник- директори

Елена Кирилова Изова - заместник-директор