гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Самостоятелна форма

График на сесия АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ за ученици от СФО

График на поправителните изпити за учениците от 12 клас - СФО

График на сесия МАЙ за ученици от СФО

График на поправителните изпити за учениците от 12 клас - СФО

График на редовната изпитната сесия на Ванеса Тофилова - 10 клас, СФО

График на редовна изпитна сесия за Винсент Полизоев, Георги Новков и Йордан Попов - ученици от СФО

Промяна на график: Заповед за организиране и повеждане на сесия ЯНУАРИ на учебната 2018/2019

Промяна на график: Заповед за организиране и повеждане на сесия ЯНУАРИ на учебната 2018/2019

Заповед за организиране и повеждане на сесия ЯНУАРИ на учебната 2018/2019

Промяна на график: Заповед за организиране и повеждане на сесия ЯНУАРИ на учебната 2018/2019 /ЗА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДВЕ ГОДИНИ В ЕДНА/

Заповед за организиране и повеждане на сесия ЯНУАРИ на учебната 2018/2019 /ЗА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ДВЕ ГОДИНИ В ЕДНА/