гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2020

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 2020:

- Министерство на образованието и науката

- ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Държавни зрелостни изпити: сесия май-юни 2020:

До 20 март 2020г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изрити по образец.Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали години, но не са ги положили успешно, подават заявления за допускане до ДЗИ също в посочения по-горе срок.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 4.03.2019г. ДО 20.03.2020г.

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 20 май 2020 г., начало 08:00ч.

- Втори зрелостен изпит (предмет по избор) - 22 май 2020 г., начало 08:00ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: от 26 май - 29 май 2020г.

***ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ***


Държавни зрелостни изпити: сесия август-септември 2020:

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 1.07.2019г. ДО 14.07.2019г.

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 27 август 2020 г., начало 08:00ч.

- Втори зрелостен изпит (предмет по избор) - 28 август 2020 г., начало 08:00ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: от 31 август - 3 септември 2020г.


Полезни връзки:

- Министерство на образованието и науката

- Държавни зрелостни изпити

- Регионален инспекторат по образование Благоевград

- Регионален инспекторат по образование Благоевград ---> Държавни зрелостни изпити