гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2019

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 2019:

- Министерство на образованието и науката

- ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Държавни зрелостни изпити: сесия май-юни 2019:

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 5.03.2019г. ДО 18.03.2019г.

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 21 май 2019 г., начало 08:00ч.

- Втори зрелостен изпит (предмет по избор) - 23 май 2019 г., начало 08:00ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: от 28 май - 31 май 2019г.


Държавни зрелостни изпити: сесия август-септември 2019:

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 1.07.2019г. ДО 12.07.2019г.

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 28 август 2019 г., начало 08:00ч.

- Втори зрелостен изпит (предмет по избор) - 29 август 2019 г., начало 08:00ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: от 30 август - 4 септември 2019г.


Полезни връзки:

- Министерство на образованието и науката

- Държавни зрелостни изпити

- Регионален инспекторат по образование Благоевград

- Регионален инспекторат по образование Благоевград ---> Държавни зрелостни изпити