гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 2019

Срок за подаване на заявленията: до 10.05.2019г.

*****************************************************************

Дата за провеждане на ДКИ по теория на професията:6.06.2019г.от 8 часа

Срок за подаване на заявленията: до 10.05.2019г.