гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
Патрон
Проф. д-р Асен Златаров

(1885 – 1936)

Изтъкнат български учен, писател, общественик и публицист от 20-те и 30-те години на ХХ век, основоположник на биохимията в България

Роден в Хасково на 4 /16/ февруари 1885 година. Произхожда от виден възрожденски род, оставил дълбоки следи в живота на града с родолюбивата си дейност. От 1904 до 1907 година Асен Златаров учи химия в Женевския университет. ...
История
Начало - 1959 година- Професионално-техническо по обществено хранене и облекло. ...
Символи
Химн на училището
Текст: Магдалена Шумарова
Музика: Велик Дайраджиев