гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
За вас ученици

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ