гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Новини

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, ГР. ПЕТРИЧ

МЕРКИ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА СПАД В РАВНИЩЕТО НА УСВОЯВАНЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ЗА ПЕРИОДА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ПГИТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, ГР. ПЕТРИЧ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ, СИГНАЛИ изпращайте на адрес: pgit_petrich@mail.bg

****************************************************************** Учителите от ПГИТ се присъединяват към посланието на колегите от 51 -во СУ "Елисавета Багряна"!

Благодарим Ви родители!<<<Вижте повече ...>>>

******************************************************************

ИНСТРУКТАЖ ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И БДП ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН, ПРАЗНИЦИТЕ, КОЛЕДА И ЗИМНАТА ВАКАНЦИЯ

Семейно помощи за деца и отсъствия