гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
Професии и специалности

Професии и специалност

Училищни учебни планове за VIII клас:

- VIII-а клас, специалност Икономика и мениджмънт, професия Икономист

- VIII-б клас, специалност Икономическа информатика, професия Икономист-информатик

- VIII-в клас, специалност Организация на туризма и свободното време, професия Организатор на туристическа агентска дейност

- VIII-г клас, специалност Ресторантьор, професия Кетъринг

Училищни учебни планове за IX клас:

- IX-а клас, специалност Икономика и мениджмънт, професия Икономист

- IX-б клас, специалност Икономическа информатика, професия Икономист-информатик

- IX-в клас, специалност Организация на туризма и свободното време, професия Организатор на туристическа агентска дейност

- IX-г клас, специалност Ресторантьор, професия Кетъринг

УУчилищни учебни планове за X клас:

- X-a клас, специалност Икономика и мениджмънт, професия Икономист

- X-б клас - 1 група, специалност Бизнес администрация, професия Офис мениджър

- X-б клас - 2 група, специалност Приложно програмиране, професия Приложен програмист

- X-в клас, специалност Организация на туризма и свободното време, професия Организатор на туристическа агентска дейност

- X-г клас, специалност Ресторантьор, професия Кетъринг

Училищни учебни планове за XI клас:

- XI-б клас, специалност Икономика и мениджмънт, професия Икономист

- XI-б клас - 1 група, специалност Бизнес администрация, професия Офис мениджър

- XI-б клас - 2 група, специалност Приложно програмиране, професия Приложен програмист

- XI-в клас, специалност Организация на туризма и свободното време, професия Организатор на туристическа агентска дейност

- XI-г клас, специалност Ресторантьор, професия Кетъринг

Училищни учебни планове за XII клас:

- XII-а клас, специалност Икономика и мениджмънт, професия Икономист

- XII-б клас - 1 група, специалност Икономическа информатика, професия Икономист-информатик

- XII-б клас - 2 група, специалност Бизнес администрация, професия Офис мениджър

- XII-в клас, специалност Организация на туризма и свободното време, професия Организатор на туристическа агентска дейност

- XII-г клас, специалност Ресторантьор, професия Кетъринг

Самостоятелна форма/Приравнителни изпити