гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
Предложения, жалби, сигнали

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали в ПГИТ

Училищна процедура за регистриране на ситуации на тормоз и всички случаи на проявена агресия или насилие над ученици

ПРЕДЛОЖЕНИЯ,ЖАЛБИ,СИГНАЛИ

Изпращайте на адрес: pgit_petrich@mail.bg

<<<Обявява се свободно работно място за длъжността "Социален работник за работа с деца" - 0,5 щат>>>

<<<Приложение № 7 - Примерна длъжностна характеритика на социален работник>>>