гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
Педагогически съветник

Валентина Андреева Свечева

Документи, материали, ...

Учители

Димитрина Борисова Станоева - учител български език и литература

Адриана Демирова Максудова - учител български език и литература

Бистра Иванова Таракова - старши учител български език и литература

Марияна Йовчева Китанова - учител по български език и литература

Ели Любенова Янкулова - старши учител по френски език

Анна Георгиева Стойчеваа - старши учител по френски език

Каролина Стефанова Кърпачева - старши учител по английски език

Благородка Георгиева Тупарова - старши учетел по английски език

Милена Илиева Брашнарова - старши учител по английски език

Памела Илкова Щерева - учител по английски език

Жана Иванова Шопова - учител английски език

София Евтимова Рускова - старши учител по математика

Анатоли Еленков Цветков - старши учител по математика

Валери Георгиев Симонски - старши учител по „Приложна информатика“ и математика

Илияна Иванова - учител по информатика и ИТ

Надежда Николова Манчевска - учител по информатика и ИТ

Силвия Георгиева Корчева - старши учител по история и цивилизация

Иво Кирилов Точевски - старши учител по история и цивилизация

Ваня Илева Фроликова - старши учител по философия

Сашка Огнянова Каламска - учител по география и икономика

Елена Георгиева Павлова - старши учител по биология и здравно образование

Фатиме Мехмедова Изирова - старши учител по физика и астрономия

Андон Борисов Трайков - старши учител по химия и опазване на околната среда

Валери Василев Дагалов - старши учител по физическо мъзпитание и спорт

Стоян Вангелов Брашнаров - старши учител по физическо мъзпитание и спорт

Баязит Юсеин Махмуд - учител физическо възпитание и спорт

Елена Кирилова Изова - старши учител по практическо обучение в направление "Стопанско управление и администрация"

Йорданка Стефанова Стоянова - старши учител по практическо обучение в направление "Стопанско управление и администрация"

Биляна Василева Ампова - старши учител по теоретично обучение в направление "Стопанско управление и администрация"

Мариела Иванова Златинска - старши учител по практическо обучение в направление "Стопанско управление и администрация"

Анелия Симеонова Попова - старши учител по теоретично обучение в направление "Стопанско управление и администрация"

Гергана Атанасова Тильокова - учител по практическо обучение в направление "Стопанско управление и администрация"

Мария Симеонова Костадинова - учител по теоретично обучение в направление "Стопанско управление и администрация"

Мария Баева Илиева - старши учител по практическо обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

Красимир Живков Илиев - старши учител по практическо обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

Светла Кирилова Груева - старши учител по практическо обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

Емил Йорданов Рибнишки - старши учител по практическо обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

Мария Стоянова Рибнишка - старши учител по теретично обучение в направление "Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг"

Теменуга Чакалова - учител по теретично обучение в направление "Пътувания, туризъм и свободно време"

Златка Спасова Радовска - старши учител по теретично обучение в направление "Пътувания, туризъм и свободно време"