гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
Обществен съвет

Дейност на обществения съвет и организация на работа

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров"