гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
   Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" е учебно заведение в гр. Петрич. Училището предлага обучение по специалности Икономика и мениджмънт, Икономическа информатика, Кетеринг, Оперативно счетоводство и Организация на туризма и свободното време. Обучението на учениците се извършва на две смени. За връзка с ПГИТ Проф. д-р Асен Златаров можете да използвате 0745/22929. Учебното заведение се намира на адрес улица "Отец Паисий" №2 в гр. Петрич.
История

ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Начало - 1959 година- Професионално-техническо по обществено хранене и облекло.

1972 година- Средно професионално училище по обществено хранене и облекло.

1975 година- Обособяване на Средно професионално училище по обществено ранене. Училището приема за свой патрон Асен Златаров.

1995 година- Преобразуване на Средно професионално техническо училище по обществено хранене "Проф.д-р Асен Златаров" в Техникум по търговия и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров". Поставя се началото на обучение в направление "Икономика" по специалност "Пазарна икономика". 2003 година- Техникум по търговия и туризъм се преобразува в Професионална гимназия по икономика и туризъм "Проф. д-р Асен Златаров".

Директори на училището от основаването му до 2004 година са били:

Стоян Илиев, Юлия Добринкова, Ангел Янкулски, инж. Ганка Попстоянова.

От 2004 година директор на училището е инж. Светла Данаилова.