гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2023

Запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи


ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 2023:

- Министерство на образованието и науката

- ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Държавни зрелостни изпити: сесия май-юни 2023:

От 06.02 до 21.02.2023г. се подават заявления за допускане до държавни зрелостни изрити по образец. Лица, които са придобили правото да полагат зрелостни изпити през минали години, но не са ги положили успешно, подават заявления за допускане до ДЗИ също в посочения по-горе срок.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 06.02.2023г. ДО 21.02.2023г.

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 19 май 2023 г., начало 08:30ч.

- Втори зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 23 май 2023 г., начало 08:30ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: от 26 май - 31 май 2023г.


Държавни зрелостни изпити: сесия август-септември 2023:

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 26.06.2023г. ДО 7.07.2023г.

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 24 август 2023 г., начало 08:30ч.

- Втори зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) - 25 август 2023 г., начало 08:30ч.

- Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: от 28 август - 1 септември 2023г.


Полезни връзки:

- Министерство на образованието и науката

- Държавни зрелостни изпити

- Регионален инспекторат по образование Благоевград

- Регионален инспекторат по образование Благоевград ---> Държавни зрелостни изпити