гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2018

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЗИ 2018:

- Министерство на образованието и науката

- ПРИМЕРНИ ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ


Държавни зрелостни изпити: сесия май-юни 2018:

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ ОТ 5.03.2018г. ДО 16.03.2018г.

- Първи зрелостен изпит по БЕЛ - 21 май 2018 г., начало 08:00ч.

- Втори зрелостен изпит (предмет по избор) - 23 май 2018 г., начало 08:00ч.


Полезни връзки:

- Министерство на образованието и науката

- Държавни зрелостни изпити

- Регионален инспекторат по образование Благоевград

- Регионален инспекторат по образование Благоевград ---> Държавни зрелостни изпити