гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 2018

Дати за провеждане на ДКИ по практика на професията:

от 1 до 5 юни 2018г. по график

Срок за подаване на заявленията: до 9.05.2018г.

*****************************************************************

Дата за провеждане на ДКИ по теория на професията:6.06.2018г.от 8 часа

Срок за подаване на заявленията: до 9.05.2018г.