гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
ДЪРЖАВНИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 2020

Дати за провеждане на ДКИ по практика на професията:---.06.2020г.от 8 часа

*****************************************************************

Дата за провеждане на ДКИ по теория на професията:5.06.2019г.от 8 часа

Срок за подаване на заявленията: до 17.03.2020г.