гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail:info-102014@edu.mon.bg
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА Добре дошли в официалната страница на ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Петрич
Професионализъм
Гаранция
Иновациия
Традиция
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
- СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
- ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТРИ
- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ
- ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ