гр. Петрич ул. "Отец Паисий" №3 тел. 0745/2-29-29 e-mail: pgit_petrich@mail.bg
*********** Във връзка с организационни въпроси всички ученици от 8 клас да се явят в училище на 04.09.2018г. в 9:00 часа.*********** Добре дошли в официалната страница на ПГИТ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Петрич
Професионализъм
Гаранция
Иновациия
Традиция
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
- СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ
- ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТРИ
- ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЕРИНГ
- ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ И НАПИТКИ
*********** Във връзка с организационни въпроси всички ученици от 8 клас да се явят в училище на 04.09.2018г. в 9:00 часа.***********